account

Sales Executive

Mô Tả Công Việc

Chúng tôi đang tìm kiếm một Sales Executive năng động và có kết quả để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi và định hình sự mở rộng của hệ thống MLS (Dịch vụ Liệt kê Đa dạng) của chúng tôi trong lĩnh vực bất động sản tại HCMC. Là một Sales Executive, bạn sẽ có trách nhiệm xác định, tương tác và chuyển đổi các đại lý và cơ quan bất động sản để trở thành người dùng của hệ thống MLS trả phí của chúng tôi.

Trách Nhiệm

 • Xác định & tương tác với các khách hàng tiềm năng trong ngành bất động sản tại HCMC, tập trung vào các đại lý và cơ quan bất động sản.
 • Tương tác với các đại lý và cơ quan bất động sản tiềm năng trên nhiều kênh truyền thông xã hội (Facebook, Zalo).
 • Trình bày và thực hiện các tính năng và lợi ích của hệ thống MLS của chúng tôi cho các khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau (điện thoại, trò chuyện, cuộc họp, thuyết trình và các bản trình diễn trực tuyến).
 • Truyền đạt hiệu quả đề xuất giá trị của hệ thống MLS của chúng tôi và điều chỉnh các bản trình bày để giải quyết các nhu cầu và thách thức cụ thể của các khách hàng tiềm năng.
 • Đàm phán và ký kết các thỏa thuận mua bán với các đại lý và cơ quan bất động sản đảm bảo giá cả và điều khoản tối ưu cho cả hai bên.
 • Cung cấp hỗ trợ liên tục và hỗ trợ cho các khách hàng trong suốt quá trình nhập cảnh và xa hơn để đảm bảo một trải nghiệm liền mạch.

Yêu Cầu

 • Lịch sử làm việc thành công trong lĩnh vực bán hàng trong ngành bất động sản.
 • Hiểu biết sâu sắc về thị trường bất động sản tại HCMC, bao gồm các bên quan trọng, xu hướng và thách thức.
 • Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp xuất sắc, với khả năng xây dựng mối quan hệ và niềm tin với khách hàng.
 • Thành thạo về thông tin trên internet và khả năng tận dụng các kênh truyền thông xã hội một cách hiệu quả cho mục đích bán hàng và tương tác.
 • Tự thúc đẩy và quyết tâm, với niềm đam mê vượt qua mục tiêu và đạt được kết quả.
 • Khả năng làm việc độc lập.
 • Thông thạo tiếng Việt và thành thạo tiếng Anh (cho giao tiếp nội bộ).

Nếu bạn là một cá nhân đầy động lực và tham vọng với đam mê bán hàng và ngành bất động sản, chúng tôi mời bạn tham gia vào đội ngũ của chúng tôi và giúp chúng tôi cách mạng hóa cách giao dịch bất động sản được tiến hành tại HCMC. Nộp hồ sơ ngay bây giờ để trở thành một phần của hành trình thú vị của chúng tôi!

Nộp Hồ Sơ Tại Đây

Job Description:

We are seeking a dynamic and results-driven Sales Executive to join our team and spearhead the expansion of our MLS (Multiple Listing Service) system within the real estate sector in HCMC. As a Sales Executive, you will be responsible for identifying, engaging, and converting real estate agents & agencies to become users of our paid MLS system.

Responsibilities:

 • Identify & engage potential clients within the real estate industry in HCMC, focusing on real estate agents and agencies.
 • Engage prospective real estate agents and agencies across multiple social media channels (Facebook, Zalo).
 • Present and demonstrate the features and benefits of our MLS system to potential clients through various channels (phone, chat, meetings, presentations, and online demonstrations).
 • Effectively communicate the value proposition of our MLS system and tailor presentations to address the specific needs and challenges of potential clients.
 • Negotiate and close sales agreements with real estate agents and agencies ensuring optimal pricing and terms for both parties.
 • Provide ongoing support and assistance to clients throughout the onboarding process and beyond to ensure a seamless experience.

Requirements:

 • Proven track record of success in sales within the real estate industry.
 • Strong understanding of the real estate market in HCMC, including key players, trends, and challenges.
 • Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to build rapport and trust with clients.
 • Proficiency in internet literacy and the ability to effectively leverage social media channels for sales and engagement purposes.
 • Self-motivated and driven, with a passion for exceeding targets and achieving results.
 • Ability to work independently.
 • Fluency in Vietnamese and proficiency in English (the latter for internal communication).

If you are a motivated and ambitious individual with a passion for sales and the real estate industry, we invite you to join our team and help us revolutionize the way real estate transactions are conducted in HCMC. Apply now to be part of our exciting journey!

Apply Here
Privacy ↗